Standard Response Upward Rapidrop Nozzle RD054

Manufacture: Rapidrop
Product code: RD054

RD054 : Standard Response Upward Rapidrop Nozzle, Viking Nozzle, Tyco Nozzle, RD054 is a very professional line of fire extinguishing nozzles, Standard Response, K=115 (8.0), Temperature: 57ºC ( 135ºF) - - Made in England Prestige genuine warranty unlimited quantity 0917 911 114

Zalo

Consulting hotline: 0944934114
Product information

Feature Description RD054 : Standard Response Upright Rapidrop Nozzle RD054

The RD054 SSU is a standard reactive bulb automatic sprinkler, K=115 (8.0). RD054 SSU are CE Marked, LPCB, VdS, FM approved, UL listed, standard hole fire sprinklers for installation in fire sprinkler systems. The sprinkler creates a hemispherical water distribution pattern below the deflector. In fire conditions, the heat causes the liquid in the bulb to expand, shattering the glass and releasing the spring assembly. Water flowing the hole the nozzle deflects the water diffusion a uniform spray pattern to extinguish or control the fire.

RD054 : Đầu Phun Rapidrop Hướng Lên Phản Ứng Tiêu Chuẩn

RD054 Specifications : Standard Response Upright Rapidrop Nozzle RD054

+ Factor K 115 (8.0)

+ Standard size 20 mm

+ Standard thread size NPT

+ Response : Standard 5mm . bulb Maximum working pressure 12.1 bar (175 psi)

+ Material: brass, chrome and painted white finish. Special RAL colors available upon request Approved FM standard, UL listed, LPCB, VdS, CE, Gost

 

>>>>>>> Tổng hợp 35 loại đầu phun TPMC Tiêu chuẩn UL/FM chính hãng.... Xem tại đây

 

Nhiệt độ làm việc của RD054 : Đầu Phun Rapidrop Hướng Lên Phản Ứng Tiêu Chuẩn RD054

 

RD054 : Đầu Phun Rapidrop Hướng Lên Phản Ứng Tiêu Chuẩn

 

Thiết kế Bảo Hiểm  RD054 : Đầu Phun Rapidrop Hướng Lên Phản Ứng Tiêu Chuẩn RD054

 

Đầu Phun Rapidrop Hướng Lên Phản Ứng Tiêu Chuẩn RD054 chỉ cài đặt ở vị trí thẳng đứng tạo ra dịch tiết bán cầu bên dưới bộ làm lệch hướng với rất ít hoặc không có nước được xả lên trên. Đối với khu vực và vị trí phủ sóng phun nước tiêu chuẩn NFPA 13 hoặc các quy tắc lắp đặt khác cho các hệ thống phun nước tự động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các chi tiết sau đây được cung cấp cho thông tin duy nhất.

 

RD054 : Đầu Phun Rapidrop Hướng Lên Phản Ứng Tiêu Chuẩn

 

Tổng hợp các loại đầu Phun Rapidrop Tiêu Chuẩn UL/FM.....Xem tại đây

 

 

Xem thêm
Rút gọn
Frequently asked questions

You will receive a quote from us as soon as possible..

Have 0 comment, evaluate about Standard Response Upward Rapidrop Nozzle RD054

Welcome, honored guests. Please leave a comment, we will respond soon
Reply.
Sender information
Comment
Click here to rate
Sender information
Product portfolio
Online support
Ms. Nguyen (Vice president)
Mr. Tam (Design consultancy)
Mr Dong (Deputy business)
Mr Thai (Deputy business)
Mr Hy (Delivery)
0.16147 sec| 4319.617 kb