Jokey Pump

Bơm bù áp dùng cho hệ thống chữa cháy là một trong những loại máy bơm không tể thiếu của hệ thống bơm nước chữa cháy, Máy bơm có nhiệm vụ duy trì áp suất cài đặt bộ bù và sẽ cung cấp bất kỳ lưu lượng nào (lên đến tốc độ dòng chảy tối đa) cần thiết để đạt được cài đặt áp suất đó.

Khách hàng mua máy bơm bù tự động tại Đông Nam được cung cấp đầy đủ CO CQ tem kiểm định và chính sách bảo hành tốt nhất

Have 0 comment, evaluate about Jokey Pump

TVAdministratorsAdministrators

Welcome, honored guests. Please leave a comment, we will respond soon

Reply.
Sender information
Comment
Click here to rate
Sender information
Product portfolio
Online support
0.24592 sec| 3885.461 kb