Shinji FHFA 2 Door Water Supply Pillar, Fire Valve

Manufacture: INGESCO
Product code: Shinji FHFA

Shinji FHFA 2-Door Water Supply DN100 TCVN 5739 (1993) - 6739(1998) Working pressure PN10/PN16 12 month warranty Best price Contact 0917911114

Zalo

Consulting hotline: 0944934114
Product information

Trụ Tiếp Nước 2 Cửa Shinji FHFA - Van chữa cháy

 

Shinji FHFA 2 2 Door Water Supply Pillar

Size DN100 TCVN 5739 (1993) - 6739(1998) Working pressure PN10/PN16 Temperature: minus -10 - minus 80 Warranty 12 months

 

Shinji FHFA 2 2 Door Water Supply Pillar là thiết bị chuyên dụng cho ngành chữa cháy chữa cháy là hệ thống thường được gắn bên ngoài dùng nước tiếp theo vào hệ thống chữa cháy trong nhà được kết nối kiểu trang bị.

 

 

 
 

 

 

Xem thêm
Rút gọn
Frequently asked questions

You will receive a quote from us as soon as possible..

Have 0 comment, evaluate about Shinji FHFA 2 Door Water Supply Pillar, Fire Valve

Welcome, honored guests. Please leave a comment, we will respond soon
Reply.
Sender information
Comment
Click here to rate
Sender information
Product portfolio
Online support
0.21386 sec| 4300.789 kb