QSCZG Type Indicator Post

Manufacture: Ningjin AP
Product code: QSCZG

QSCZG Type Indicator Post is imported 100% genuine Ning Jin APC, quality assurance, CQ and CQ certification. For all technical information, please contact 0917911114

Zalo

Consulting hotline: 0944934114
Product information

Instructions for installing QSCZG Type Indicator Post

QSCZG Type Indicator Post

1. Remove the top cover of the control lead

2. Measure the control conductor depth, remove excess of connectors and actuation rods

3. Install the control rod with the valve fully closed, place the position plate in the OFF position

4. Load the top cover

QSCZG Type Indicator Post ZSQ, tru vertical type indicator, column indicator, UL/listed index post, FM approved index post.

1. Load the top cover of the control lead

2. Control the depth of the conductor, remove the excess of the connector and the diving rod.

3. Install the control rod with the valve fully closed, turn the position plate to the OFF position.

4. Load the top cover.

 

 

Catalogy trụ báo chi số QSCZG Type Indicator Post

 

QSCZG Type Indicator Post

 

Công ty PCCC Đông Nam (DONATECH) chúng tôi là đơn vị sản xuất, nhập khẩu và cung cấp thiết bị PCCC hàng đâu tại Việt Nam.Là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp PCCC uy tín trên thị trường, các thiết bị đảm bảo chất lượng có CO và CQ theo quy định của pháp luật về PCCC.

Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng xin vui lòng liên hệ đường dây nóng:  0917 911 114 hoặc có thể tham khảo các thiết bị trụ cứu hoả khác (tại đây)

 

 

 

 

 

Xem thêm
Rút gọn
Frequently asked questions

You will receive a quote from us as soon as possible..

Have 0 comment, evaluate about QSCZG Type Indicator Post

Welcome, honored guests. Please leave a comment, we will respond soon
Reply.
Sender information
Comment
Click here to rate
Sender information
Product portfolio
Online support
0.14507 sec| 4310.828 kb