What is the list of fire protection equipment

09/01/2023

Catalog fire prevention and fighting equipment ✔️✅Fire prevention and fighting equipment HCM City , Fire prevention and fighting equipment , Fire extinguishers ✔️ ✅ Shops equipment fire prevention and fighting in Ho Chi Minh City , Quotation equipment fire fighting and fighting in Hanoi , Stores selling equipment fire prevention and fighting in Hanoi

Quan niệm thiết bị phòng cháy chữa cháy được hiểu như thế nào? Vì vậy PCCCdongnam xin liên kê để các bạn có thể hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Chúng ta có thể chia tạm thời ra làm 02 phần riêng biệt là gồm các thiết bị chữa cháy và thiết bị dụng cụ phòng cháy..

Danh mục thiết bị phòng cháy chữa cháy là gì?

Chữa cháy bằng xe cứu hoả

>>>>Yêu cầu thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toà nhà như thế nào?

1. Thiết bị dụng cụ và yêu cầu về phòng cháy

 + Yêu cầu

- Thường xuyên thực hiện kế hoạch thực hành an toàn và diễn tập về an toàn phòng chống cháy nổ

- Phổ biến cung cấp giáo dục về rủi ro và an toàn cháy nổ cho mọi người

- Thường xuyên tiến hành nghiên cứu và kiểm tra các thiết bị phòng cháy

- Thực hiện kế hoạch an toàn phòng cháy cho mọi người

- Nghiên cứu thực tiễn về các vật liệu và thực hành xây dựng chống cháy

- Hoạt động an toàn phòng cháy hiệu quả

- Thường xuyên đào tạo và thử nghiệm các hệ thống phòng cháy nhằm giảm thiểu tổn thất khi có cháy nổ

Danh mục thiết bị phòng cháy chữa cháy là gì?

Tập huấn pccc thường xuyên

 + Thiết bị hỗ trợ phòng cháy

- Hệ thống chữa cháy tự động

+ Hệ thống chữa cháy bếp

+ Hệ thống chữa cháy khí

+ Hệ thống chữa cháy bọt

+ Hệ thống chữa cháy nước

- Hệ thống chống sét

- Bình chữa cháy xách tay

- Hệ thống báo cháy

- Hệ thống dò khí gas

- Hệ thống giám sát công cộng

- Hệ thống báo khói, nhiệt

- Và các thiết bị khác........

>>>> Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy như thế nào?

  + Thiết bị sử dụng phòng cháy chữa cháy

- Bình chữa cháy

- Vòi chữa cháy, van chữa cháy

- Tủ đựng bình chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy

- Tủ đựng thiết bị PCCC

- Trang phục, đồ bảo hộ

- Thiết bị thoát hiểm

- Thiết bị y tế

- Thiết bị báo cháy, đầu báo cháy

- Họng tiếp nước, lăng phun chữa cháy

- Đèn exit

- Câu liêm, bồ cào, xẻng...

- Chăn chữa cháy

- Dụng cụ phá vỡ chuyên dụng

- Nội quy tiêu lệnh

>>>Phương pháp xử lý cơ bản khi có cháy nổ xảy ra...

Have 0 comment, evaluate about What is the list of fire protection equipment

TVAdministratorsAdministrators

Welcome, honored guests. Please leave a comment, we will respond soon

Reply.
Sender information
Comment
Click here to rate
Sender information
Product portfolio
Online support
0.10108 sec| 3687.898 kb